Pakalpojuma lietošanas noteikumi
Sveiks.lv (arī hello.lv, turpmāk tekstā tikai sveiks.lv) ir bezmaksas elektroniskā pasta pakalpojums, kura īpašnieks un uzturētājs ir LU "Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts" (turpmāk tekstā SigmaNet).

Pakalpojums

Lietotāja tiesības un pienākumi

SigmaNet tiesības un pienākumi

Pakalpojuma pārtraukšana

Citi noteikumi