Sveiks.lv lietošanas pamācība

E-pasta lasīšana

Lasīt Sveiks.lv e-pastus var šādos veidos:

E-pasta lasīšana, izmantojot e-pasta programmu

Lasīt sveiks.lv un hello.lv e-pastus var, izmantojot jebkuru e-pasta klienta programmatūru, kas atbalsta POP3/IMAP un SMTP protokolus. Dažas no tām ir Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook Express u.c.

Pasta programmā jāveic šādi uzstādījumi:

E-pasta lasīšana gan ar e-pasta programmu, gan caur tīmekļa pārlūkprogrammu

Ja lasāt e-pastu no dažādiem datoriem un izmantojat gan pārlūkprogrammu (webmail), gan e-pasta klienta programmu, nepieciešams nodrošināt, lai e-pasta vēstules atrastos uz servera. Šajā gadījumā iespējami divi risinājumi:
Abos gadījumos jārēķinās ar to, ka e-pasta kastītes apjoms ir ierobežots. Ja saglabāsiet daudz vēstuļu, iespējams pārsniegt Jums atvēlēto kvotu.

Mēstuļu (SPAM) filtrēšana

Pakalpojums nodrošina visu ienākošo vēstuļu filtrēšanu pret vīrusiem un spamu. Visas vēstules, kas tiek atzītas par spamu, automātiski tiek ieliktas mapē "Spam".